رویدادها

بابا علی صفری


استاد بابا علی صفری در سال 1989 میلادی در کشور ایران بدنیا آمد. خانواده ایشان دو سال قبل به علت شرایط بسیار


نمایش پروفایل

علی اکبر احمدی


آقای علی اکبر احمدی، متولد سال 1363 می باشد که دوره ابتدايیه و لیسه را در مکتب جواد موفقیان در


نمایش پروفایل

مرتضی نیکزاد


آقای مرتضی نیکزاد در سال 1366 چشم به جهان گشود. اقای نیکزاد تحصیلات ابتدایی را در دبستان حسن صدر و


نمایش پروفایل

محمد ناظم جعفری


آقای محمدناظم جعفری متولد سال 1978 میلادی می باشد، اقای محمد ناظم جعفری دوره مکتب را در لیسه سیدالشهدا در


نمایش پروفایل


همه کارمندان


2020-07-06