رویدادها

علی اکبر احمدی


آقای علی اکبر احمدی، متولد سال 1363 می باشد که دوره ابتدايیه و لیسه را در مکتب جواد موفقیان در


نمایش پروفایل

مرتضی نیکزاد


آقای مرتضی نیکزاد در سال 1366 چشم به جهان گشود. اقای نیکزاد تحصیلات ابتدایی را در دبستان حسن صدر و


نمایش پروفایل

محمد ناظم جعفری


آقای محمدناظم جعفری متولد سال 1978 میلادی می باشد، اقای محمد ناظم جعفری دوره مکتب را در لیسه سیدالشهدا در


نمایش پروفایل

هادی فصیحی


آقای هادی فصیحی متولد سال 1983 میلادی می‌باشد. ایشان دوره ابتدایی ،متوسط وثانویه را درکشور ایران گذرانده اند. اقای فصیحی


نمایش پروفایل


همه کارمندان


2019-02-16