اهداف بلند مدت دانشکده کامپیوتر ساینس و انجنیری

تعیین اهداف بلندمدت دانشکده :

  1. افزایش کیفی و کمی آموزش و تحقیقات در دانشکده
  2. بالا بردن اعتبار دانشکده کامپیوتر ساینس و انجنیری در سطح کشور و منطقه
  3. سهم گیری در انکشاف و بهبود جامعه
  4. نهادینه ساختن تحقیق و پژوهش بین اساتید و محصلین
  5. ارتقای لوایح و کریکولم های دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری مطابق با استانداردهای بینالمللی
  6. توسعه منابع عایداتی دانشکده
  7. ارتقای ارتباط با بازارکار و صنعت جهت سهم گیری در انکشاف جامعه

Sharingچاپ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

2021-04-18