چشم انداز و ماموریت

چشم انداز
تبدیل شدن به یکی از دیپارتمنت های معتبر کامپیوتر ساینس در سطح منطقه در حوزه های علمی و کاربردی
ماموریت

دیپارتمنت کامپیوتر ساینس متعهد به تربیت نخبه های علمی افغان، با اتکا به
کدرهای علمی مجرب وتجهیزات آموزشی مناسب است که در این راستا
به منظور ارتقای ظرفیت خلاقانه و تفکر تحلیلی و نقادانه درمحصلان از میتودهای
آموزشی مدرن در فضای آموزشی پویا استفاده میکند تا علاوه بر توسعه زیربنای
تخنیکی کشور در تکنالوژی معلوماتی، زمینه گسترش تحصیلات عالی را نیز فراهم نماید

Sharingچاپ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

2021-04-18